Rekrutacja - Przedszkole nr 5 w Lublinie - Racławicka

Article heading icon

Rekrutacja do przedszkoli

Zarządzenie nr 2/12/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez miasto Lublin

Załącznik do zarządzenia nr 1/12/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2024/2025 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także terminów składania dokumentów

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej