Podstawa programowa - Przedszkole nr 5 w Lublinie - Racławicka

Article heading icon

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Nasze przedszkole pracuje w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego opracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podstawa programowa określa cele i wynikające z nich zadania przedszkola, do realizacji których placówka jest ustawowo zobowiązana oraz to, w jakich obszarach należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci. Wskazuje też rodzaj wiedzy i umiejętności, jakie dziecko powinno opanować kończąc przedszkole i rozpoczynając naukę w szkole.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nową Podstawą Programową.

Podstawa Programowa: