Ramowy rozkład dnia - Przedszkole nr 5 w Lublinie - Racławicka

Article heading icon

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w naszym przedszkolu

Czynności porządkowe, opiekuńcze i organizacyjne.
Zabawy swobodne i spontaniczne.
Indywidualna praca z dzieckiem wg jego zainteresowań i potrzeb (praca z dzieckiem zdolnym i wymagającym wsparcia).
Wspieranie rozwoju dziecka po przez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela.
Zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu.

Zabiegi higieniczne.
Czynności samoobsługowe.
Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.
Rozwijanie umiejętności samoobsługowych.

Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.
Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

Zajęcia organizowane przez nauczyciela wynikające z tygodniowego rozkładu zajęć, uwzględniających różnego rodzaju formy i metody pedagogiczne.

Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka.

 

Zajęcia ruchowe i sportowe.
Zajęcia przyrodnicze.
Prowadzenie obserwacji.
Prowadzenie prac ogrodniczych i porządkowych.
Wycieczki i spacery.
Zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym.

Zabiegi higieniczne.
Czynności samoobsługowe.

Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.
Zachowanie prawidłowej postawy.
Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami.
Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.

Odpoczynek na leżakach (grupy młodsze).
Zajęcia relaksacyjne (dzieci starsze).
Indywidualna praca z dziećmi.
Zajęcia dodatkowe.

Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.
Zachowanie prawidłowej postawy.
Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu posiłku.

Dowolna działalność dzieci.
Praca indywidualna – rozwijanie uzdolnień i zainteresowań .
Praca według indywidualnych programów pracy.
Czynności organizacyjne i opiekuńcze.